KO SMO MI?

Bankpro d.o.o.

Kao kompanija u privatnom vlasništvu, osnovani smo 1993.godine, sa računarskim inženjeringom kao osnovnom delatnošću. Tokom prvih godina postojanja na tržištu Srbije, fokus naših aktivnosti bio je usmeren na izradu, implementaciju i održavanje, u to vreme inovativnog  bankarskog  softvera. Odgovorni smo za instalaciju kompletnih informacionih sistema ili njihovih delova, u veliki broj poslovnih banaka, ekspozitura i poslovnih jedinica širom  zemlje, od kojih su neke : Prva preduzetnička banka( danas u sastavu NLB banke), Union banka, Dinara banka (danas deo Erste banke), Agro banka, Gold banka, BC banka, Valjevska banka i dr.
Stručan tim, profesionalan pristup i pažljivo sagledavanje konkretnih potreba svakog klijenta, omogućili su nam  da tokom godina steknemo odličnu poslovnu reputaciju, a našu energiju usmerimo na razvoj novih proizvoda i usluga, prilagođavajući se promenljivim potrebama tržišta.
1994.godine osnovnu delatnost kompanije proširili smo na oblast prerade sekundarnih sirovina, što nas danas čini jednom od najstručnijih i najiskusnijih kompanija u zemlji i regionu. U okviru ove grane, specijalizovali smo se za projektovanje reciklažnih centara, projektovanje i proizvodnju opreme za preradu sekundarnih sirovina, zatim remont i održavanje postojeće opreme. Učestovali smo u kreiranju i implementaciji brojnih edukativnih projekata, kao i strategija za promovisanje zaštite životne sredine.