eddy

EDY CURRENT SEPARATOR

KLJUČNE PREDNOSTI

• VELIKI KAPACITET

• UBRZAVA PRCES SEPARACIJE

• LAK ZA ODRŽAVANJE

• JEFTIN ZA ODRŽAVANJE

OPIS I NAMENA

Namena magnetnog separatora sa vrtložnim strujama je za izdvajanje nemetalnog otpada -aluminijumskih limenki iz ukupne količine otpada sa transportne linije.Magnetni separator sa vrtložnim strujama se može postaviti na bilo kom mestu u transportnoj liniji nesortiranog otpada, prekidom osnove linije transportera i nastavljanjem iste iza magnetnog separatora u istom ili nekom drugom pravcu.Magnetni separator se sastoji iz dva osnovna segmenta: transportera sa magnetnim separatorom i bunkera za sortiranje otpadnog materijala.

edy-skica

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Osnovna verzija

Brzina trake1,5 m/s
Dužina transportera2000 mm
Širina transportera1200 mm
Visina transportera1300 mm
Snaga elektromotora
3 kW
Snaga elektromotora za transport nesortiranog otpada1,1 kW
Napon napajanja380 V 50 Hz

Napomena: sve mere mogu se izvesti i prema zahtevu naručioca

EDY CURRENT SEPARATOR