ad-rolll-kontejner

ADROLL KONTEJNERI

BPAK20 - BPAK38

KLJUČNE PREDNOSTI

• VELIKI KAPACITET

• SPECIJALNA NAMENA

• LAK ZA ODRŽAVANJE

OPIS I NAMENA

Adroll kontejneri su kontejneri sa rolerima i posebnom kukom za prihvat i navlačenje na specijalni kamion za adroll kontejnere.

Adroll kontejner ima snažnu podnu konstrukciju sačinjenu od dva uzdužna INP profila, od od poprečnih profila i podnog lima koji je debljine 4 mm. Stranice su urađene od lima debljine 3mm,  sa ojačanjima od NOP profila debljine 3 mm. Sa zadnje strane kontejnera nalaze se dvokrilna vrata sa ručkom za zabravljivanje. Sa prednje strane nalaze se dva profila za ojačanje i kuka za navlačenje na kamion. Na prednjoj strani se nalaze i penjalice.

Kontejner može biti otvoren, zatvoren i sa posebnim poklopcima. Za neke specifične namene bokovi umesto lima mogu biti prekriveni čeličnom mrežom. Otvoreni kontejneri po gornjem obodu imaju zakačke za ceradu. Cerada se posebno poručuje a može biti sa šipkama za rolovanje.

ZATVORENI  KONTEJNER OPIS I NAMENA

Zatvoreni Adroll kontejner je namenjen za za zbrinjavanje izdvojenog biološkog otpada. Kontejneri su konstruisani da se odvoze „Hook lift“ kamionima (adrol kiperima). Kontejner sadrži pokretnu krovnu konstrukciju, koja služi za otvaranje i zatvaranje u zavisnosti od potrebe. Bočna vrata i krovna konstrukcija se mogu zabraviti sa tri strane, što omogućava dodatnu sigurnost i nepropustnost.

Kontejner se sastoji od platforme koja se postavlja na dva horizontalna profila INP 180 i određenog broja ojačanja. Platforma, stranice i vrata su odrađena od lima u kvalitetu S355, debljine 3 mm, dor je krovna konstrukcija od lima debljine 1 mm sa ojačanjima. Kontejner je adekvatno ukrućen duž poda i na stranicama profila. Kontejner je 100% zavaren i dihtujući, tako da nema curenja u spoljašnu sredinu.

Kuka kontejnera je izrađena po važećem DIN standardu 30722/T1 za prevoz „Hook lift“ kamionima (adrol kiperima).

ad-rolll-kontejnerz
hor

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

BPAK20

Zapremina20 m3
Težina2500 kg
Dužina5000 mm
Širina2250 mm
Visina1800 mm

BPAK38

Zapremina38 m3
Težina4685 kg
Dužina7000 mm
Širina2250 mm
Visina2400 mm

Adroll kontejneri

BPH10 - BPH15 - BPH25