bph10

VERTIKALNE HIDRAULIČNE PRESE

BPH10 - BPH15

KLJUČNE PREDNOSTI

• VELIKI KAPACITET

• SMANJUJE OTPAD

• LAK ZA ODRŽAVANJE

• JEFTIN ZA ODRŽAVANJE

OPIS I NAMENA

Vertikalne hidraulične prese BPH namenjene su za baliranje svih vrsta starog papira, tehnoloških otpadaka iz fabrika papira i kartona iz grafičke industrije, strech folije, alu limenki kao i za baliranje prethodno perforirane PET ambalaže. Prese se mogu koristiti i za baliranje drugih materijala, kao što su tekstil, lekovito bilje, slama, seno i sl.
Kabasti oblici starog papira i tehnološkog otpada (velike kartonske kutije, arhiva, svežnjevi novina i časopisa, knjige, hilzne i tome slično) moraju se pre baliranja usitniti kako bi se obezbedila kompaktnost dobijene bale.
Hidraulične prese BPH izrađene su od kvalitetnih čeličnih materijala uz primenu savremenih konstrukcionih rešenja, koja obezbeđuju sigurnost i pouzdanost u radu.
Bale starog papira su tako dimenzionisane da obezbeđuju najracionalnije iskorišćenje transportnih sredstava i prostora za skladištenje prema JUS Z.MO 001.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

BPH10

Osnova bale100 x 70 cm
Visina bale80 x 100 cm
Težina bale80 - 200 kg
Pritisak100 kN
Vreme ciklusa 30 sec
Motor4 kW
Napon napajanja380 V 50 Hz
Ulje28 kg
Specifični pritisak14,28 N/cm2

BPH15

Osnova bale100 x 70 cm
Visina bale80 x 100 cm
Težina bale100 - 350 kg
Pritisak 150 kN
Vreme ciklusa 30 sec
Motor5.5 kW
Napon napajanja380 V 50 Hz
Ulje40 kg
Specifični pritisak 21.42 N/cm2

VERTIKALNE HIDRAULIČNE PRESE

BPH10 - BPH15 - BPH25