slike-disc-screen

DISC SCREEN

KLJUČNE PREDNOSTI

• VELIKI KAPACITET

• PODESIVA GRANULACIJA ZA SEPARACIJU

• LAK ZA ODRŽAVANJE

OPIS I NAMENA

Disc screen separatorje izgrađen od čeličnih profila i limova a radni deo gde se odvija razdvajane otpada sastoji se od konbinacije čeličnih ploča posebnog oblika, i prstenova od posebne plastične mase. Pogon vratila sa diskovima ostvaren je preko motoreduktora, pogonskih lančanika i pogonskog lanca. Sva vratila su oslonjena na kućište mašine posredstvom ležajnih jedinica. Kompletan radni deo mašine se pričvršćuje za odgovarajuću platformu sa koje se anker vijcima vezuje za pod.

Sortiranje materijala u Disc screen separatoru vrši se tako što se materijal razdvaja na dve kategorije. Sitnije frakcije ispod 50 mm, propadaju kroz podešene razmake između radnih rotirajućih elemenata, nakon toga se transporterom transportuju do kontejnera radi odlaganja na deponiju, a oni krupniji prelaze preko rotirajućih elemenata i tako izlaze na traku transportera postavljenog uz sam separator. Podešavanje granulacije materijala, odnosno koje veličine će materijal ispadati a koje će nastaviti svoje kretanje vrši se odabirom veličine diskova i prstenova kao i njihovim međusobnim rastojanjem. Mašina je zaštićena 2 x osnovnom i 2x završnom farbom.

skica-discscreen

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Širina tunela1530 mm
Dužina tunela4000 mm
Visina tunela1500 mm
Snaga motora2 x 5.5 kW
Otvori za odvajanje frakcija50 mm
Radni kapacitet20 t/h
Težina3t
LežajeviZatvoreno tipa - 2RS
Napon napajanja380 V 50 Hz

DISC SCREEN