slike-grauljasti

GRABULJASTI TRANSPORTERI

širine od 300-1500mm

KLJUČNE PREDNOSTI

• VELIKI KAPACITET

• SIGURAN U RADU

• DUG VEK TRAJANJA

OPIS I NAMENA

Grabuljasti transporter sa strugačima se sastoji iz pogonske grupe sa izlaznim košem, zatezne grupe, ravnog dela, krivine i kosog dela.

Transportni kanali se sastoje od više korita koja su međusobno spojena pomoću zavrtnjeva. U kanalima su smeštene staze sa vođicama za vučni lanac. Transportno korito koje služi za transport materiala je napravljeno od kvalitetnog lima debljine 5 mm što omogućava siguran rad i dug vek trajanja. Transport materijala se ostvaruje kretanjem strugača, napravljenih od kvalitetnog lima debljine 8 mm, koji su pričvršćeni za dva vučna lanca sa rolnama. Na strugače su postavljeni brisači od plastičnog materijala debljine 6 mm čime se smanjuje habanje transportnih korita i produžava vek trajanja.

Ravan deo transportera je oslonjen pomoću nogara sa stopama, na betonski pod hale i za isti pričvršćen anker vijcima.

Kosi deo je oslonjen na betonski pod hale pomoću stubova koji su za pod fiksirani anker vijcima.

Korita transportera su zatvorena poklopcima od lima.

Čeone strane transportera su zatvorene poklopcima koji se po potrebi mogu skidati radi čišćenja i servisnih intervencija.

Pogon se ostvaruje pomoću elektromotora sa reduktorom, pogonskih lančanika i pogonskog lanca.

skica-grabuljsti

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Korisna širina kanala300 - 1500 mm
Ukupna dužinaPrema zahtevu kupca
Ugao nagibado 55°
Brzinado 0.8 m/s
PogonMotoreduktor
Napon napajanja380 V 50Hz
Broj vučnih lanaca2

GRABULJSTI TRANSPORTERI