linija

LINIJA ZA TRETMAN KOMUNALNOG OTPADA

KLJUČNE PREDNOSTI

• VELIKI KAPACITET

• PRILAGOĐENA NAŠEM PODNEVLJU

• LAK ZA ODRŽAVANJE

• RAZDVAJANJE PO BOJAMA

OPIS I NAMENA

Linija za tretman komunalnog otpada predstavlja moderno rešenje za selekciju I separaciju sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada kao I za pripremu otpada za termički tretman.u cementarama ili termoelektranama.

Linija se dizajnira prema količinama otpada koje korisnik generiše kao I njegovih planovima oko procenta separacije I ekstrakcije sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada. Linija takođe može da se koristi za razdvajanje istorodnih materijala po bojama kao I za razdvajanje otpada koji se sakuplja u programu primarne selekcije.

Linija je izrađena od kvalitetnih materijala I prilagođena je uslovima koji vladaju na našem podneblju a tiču se načina selektovanja otpada kao I sastava otpada.

linija-skica

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

LINIJA ZA TRETMAN KOMUNALNOG OTPADA

Prema potrebama klijenta.

LINIJA ZA TRETMAN KOMUNALNOG OTPADA