Dobrodošli u Bankpro d.o.o.

kompanija koja brine o zaštiti životne sredine

Višegodišnja garancija

Kvalitet proizvoda i usluga koje nudimo omogućava nam da dajemo višegodišnje garancije, koje našim klijentima omogućava najbolji odnos uloženog novca i brzine povratka investicije.

Servis 24h/48h

Savremeni pristup i sistem rada omogućava nam imamo jako kratke garantovane rokove za servis, intervenciju kvara i defekražu koji su 24h na teritoriji Srbije i 48h u inostranstvu.

Dugogodišnje iskustvo

Od 1994 godine kompanija se bavi preradom sekundarnih sirovina, što nas danas čini jednom od najstručnijih i najiskusnijih kompanija u zemlji i regionu.

Garantova kvalitet

Stručan tim, profesionalan pristup i pažljivo sagledavanje konkretnih potreba svakog klijenta, omogućava nam da garantujem visok kvalitet svih proizvoda i usluga koje pružamo.

NAŠE JAKE TAČKE

Više od dve decenije poslovanja i proizvodnje opreme daju nam kredibilitet da možemo da kažemo da smo jedna od najiskusnijih kompanija u zemlji regionu čije su neke od najznačajnijih tačaka izmedju ostalih kvalitet proizvoda, dugogodišnje garancije, kratki rokovi servisa i defektaže, proizvodnja po potrebama klijenta.

Kvalitet proizvoda 95%
95% Complete
Dugogodišnje garancije 95%
95% Complete
Kratki rokovi servisa i defektaže 95%
95% Complete
Proizvodnja po potrebama klijenta 100%
100% Complete
worker

U industiji od 1994

 

1994.godine osnovnu delatnost kompanije proširili smo na oblast prerade sekundarnih sirovina, što nas danas čini jednom od najstručnijih i najiskusnijih kompanija u zemlji i regionu. U okviru ove grane, specijalizovali smo se za projektovanje reciklažnih centara, projektovanje i proizvodnju opreme za preradu sekundarnih sirovina, zatim remont i održavanje postojeće opreme. Učestovali smo u kreiranju i implementaciji brojnih edukativnih projekata, kao i strategija za promovisanje zaštite životne sredine.

Tokom godina postojanja usavršili smo proces proizvodnje opreme za tretman otpada i time smo postali jedini domaći proizvođač koji je u mogućnosti da pruži kompletno rešenje klijentu.

Sa 9 automatskih linija koje smo proizveli predstavljamo sigurnog partnera u poslu.

Pored proizvodnje naše opreme,tokom godina rada, radili smo mnogo na remontima opreme drugih proizvođača koji su prisutni u Srbiji i zemljama u okruženju. Možemo da kažemo da nema nijednog renomiranog evropskog proizvođača čiju opremu nismo remontovali i servisirali.

Glavna tržišta

 

Reciklaža papira
Korišćeni papir i karton, specijalno rolne, nakon usitnjavanja i presovanja mogu se  koristiti za reciklažu celuloze i vlakana, i nakon toga može se napraviti reciklirani papir.

 

Reciklaža plastike
Izrada predmeta od plastike stvara otpad koji se može transformisati u reciklirani materijal . Sekundarni otpad, kao što su boce , film i elektronskski otpada se takođe može koristiti kao gorivo .

 

Proizvodnja energije od otpadnog drveta i biomase
U drvnoj indusrtiji nakon obrade stvaraju se ostaci raznih vrsta, na primer opiljci i kore . BANKPRO šrederi usitnjavaju ovaj otpad u opiljke od 1 mm . do 400 mm . Ovi opiljci se kasnije koriste koriste kao gorivo, ili za izradu briketa ili peleta .

 

Proizvodnja energije od komunalnog otpada
Kada se vredni materijali odvoje iz urbanih i industriskih otpada, oni se usitnjavaju, i nakon odvajanja teških metala oni postaju ČVRSTO RECIKLIRANO GORIVO.

fron-text-pict


Glavni proizvodi:


• Prese
• Transporteri
• Kontejneri
• Stanice
• Linije
• Mašine raznih namena

Automatska-linija

Proizvodi

NAŠA OPREMA ZA OBRADU I RECIKLIRANJE OTPADA, SASTOJI SE OD ČETIRI GLAVNE LINIJE.

 

Prese. U našoj ponudi nudimo četiri linija presa, vertikalne, horizontalne, horizontalne kontinualne automatske i stacionarne sa Adroll kontejnerom. Sve prese iz naše ponude se mogu koristi u više različitih industrija. Sve prese su izrađene od kvalitetnih čeličnih materijala i po najsavremenijim tehnologijama.

 

Transporteri. Bankpro u svojoj ponudi ima više tipova transportera namenjenih kako centrima za tretman otpada tako i privatnim firmama koje rade tretman različitih tipova ambalažnog otpada.

 

Kontejneri. Kao neophod element u procesu tretmana otpada kontejnere mora da ima svaka kompanija koja se bavi tretmanom otpada. Bankpro u svojoj ponudi ima više različitih tipova kontejnera sa različitim namenam.

 

Ostale mašine. Kao jedana od vodećih i najiskusnijih kompanija za tretman otpada na našem tržištu, uz prese, transportere i kontejnere Bankpro nudi i ceo spektar ostalih mašina i sistema koji su neophocni za tretman otpada.